JGR 2006/44, HvJ EG 13-07-2006, , C-221/05 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Onderlinge erkenning van diploma’s, Apothekers, Erkenning van diploma’s van bevoegdheid apotheker, Omvang van discretionaire bevoegdheid van lidstaten

Samenvatting

In de Ierse wetgeving is de bepaling opgenomen dat voor apotheken die korter dan drie jaar bestaan, EU-diploma’s om een apotheek te beheren niet geldig zijn. Tegen een hierop gebaseerde weigering om een dergelijk EU-diploma te erkennen, werd ingebracht dat de bepaling in de Ierse wetgeving ongeldig is, omdat de regel niet door het Ierse parlement is vastgesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht