JGR 2010/14, HvJ EU 03-03-2010, , T-429/05 (met annotatie van Vollebregt)

Inhoudsindicatie

Communautaire arbitrageprocedure, Niet-contractuele aansprakelijkheid, Geneesmiddelen voor menselijk gebruik, Beschikking die intrekking van handelsvergunning gelast, Nietigverklaring van beschikking bij arrest van Gerecht, Voldoende gekwalificeerde schending van rechtsregel die particulieren rechten toekent

Samenvatting

De Commissie is in deze zaak niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van een schorsing van een handelsvergunning die gebaseerd was op een verkeerde beoordeling van wetenschappelijke informatie. Er is geen sprake van een voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent. Er is niet reeds sprake van een voldoende…

Verder lezen
Terug naar overzicht