JGR 2011/3, HvJ EU 28-10-2010, , C-350/08 (met annotatie van Schutjens)

Inhoudsindicatie

Registratie, Handelsvergunning, Biologische geneesmiddelen, Overgangsrecht, Toetredingsakte, Verplichtingen van toetredende staten, Acquis communautaire

Samenvatting

Feiten: De Litouwse bevoegde autoriteiten hebben in juli 2003 een handelvergunning verleend voor een biologisch geneesmiddel Grasalva. De Europese Commissie stelt dat dat geneesmiddel na toetreding van Litouwen tot de EU niet in de handel had mogen blijven, omdat de verlening in strijd zou zijn met art. 6 Richtlijn 2001/83/EG zoals deze gold ten tijde van de toetreding van Litouwen. Tussen verlening…

Verder lezen
Terug naar overzicht