JHG 2016/23, Afdeling rechtspraak van de Raad van State 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:560, 201410145/1/A3

Inhoudsindicatie

Reikwijdte, Correctierecht, Politiegegevens, Bescherming persoonsgegevens

Samenvatting

Appellant bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat de korpschef de verzoeken om wijziging van de in de processen-verbaal neergelegde gegevens terecht heeft afgewezen. Daartoe voert hij aan dat de rechtbank ten onrechte het in artikel 28, eerste lid, van de Wpg neergelegde correctierecht niet conform artikel 8, tweede lid, het EU Handvest heeft geïnterpreteerd. Gelet op het daarin geregelde rectificatierecht heeft de rechtbank het correctierecht in artikel 28, eerste lid, van…

Verder lezen
Terug naar overzicht