JHV 2012/27, Gerechtshof Amsterdam 25-10-2011, BU4956, 200.016.258 (met annotatie van mr. Ferment)

Inhoudsindicatie

Contractuele bestemming in strijd met bestemmingsplan, Verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen en/of ontheffingen

Samenvatting

Een bedrijfsruimte is met ingang van 1 november 2007 verhuurd, op basis van een standaard huurovereenkomst winkelruimte (ROZ 2003), als showroom voor exclusieve meubelen. Na het sluiten van de huurovereenkomst blijkt het overeengekomen gebruik als showroom echter in strijd te zijn met het ter plaatse van kracht zijnde bestemmingsplan. Omdat de huurder geen huur betaalt en het gehuurde niet in gebruik neemt, spant de verhuurder een…

Verder lezen
Terug naar overzicht