JHV 2014/153, Gerechtshof Amsterdam 26-08-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3546, 200.118.403/01 (met annotatie van mr. H. Ferment)

Inhoudsindicatie

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten, Alleen tegemoetkoming bij voortzetting bedrijfsvoering

Samenvatting

Cainco B.V. huurde van Stichting Alri een bedrijfsruimte aan de P.C. Hooftstraat te Amsterdam, maar bij arrest van 5 november 2013 stelde het gerechtshof te Amsterdam de datum waarop de betreffende huurovereenkomst zou eindigen, vast op 1 juli 2014. Over de eventueel aan Cainco toe te kennen tegemoetkoming in de als gevolg van de beëindiging van de huurovereenkomst te maken verhuis- en inrichtingskosten moest daarna nog doorgeprocedeerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht