JIN 2006/219, HvJ EG 16-03-2006, , C-234/04

Inhoudsindicatie

Rechterlijke uitspraak, Kracht van gewijsde, Geen verplichting tot herziening

Samenvatting

Essentie:

Het gemeenschapsrecht gebiedt een nationale rechter niet om nationale procedureregels die een beslissing kracht van gewijsde verlenen, buiten werking te stellen, ook al zou daardoor een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden opgeheven. Aan voorwaarde genoemd in arrest Kühne & Heitz is in casu niet voldaan.

Samenvatting:

Het gemeenschapsrecht gebiedt een nationale rechter niet om nationale procedureregels die een beslissing kracht van gewijsde verlenen, buiten werking te stellen, ook…

Verder lezen
Terug naar overzicht