JIN 2006/315, Nationale ombudsman 17-03-2006, , 2006/088

Inhoudsindicatie

Refoulementverbod, Vreemdelingenbewaring, Presentatie, hangende beroepsprocedure

Samenvatting

Essentie:

De IND heeft bij de belangenafweging tussen het belang van een mogelijke vluchteling om niet te worden geconfronteerd met de autoriteiten van zijn land van herkomst en het belang van de staat om op voortvarende manier de uitzetting voor te bereiden, ten onrechte het belang van de staat zwaarder laten wegen en aldus gehandeld in strijd met het redelijkheidsvereiste. De onderzochte gedraging is niet behoorlijk.

Samenvatting:

Verzoeker, asielzoeker uit Turkije, klaagt erover dat de IND hem…

Verder lezen
Terug naar overzicht