JIN 2006/379, Commissie Gelijke Behandeling 14-06-2006, , 2006-123

Inhoudsindicatie

Pensioenregeling, Onderscheid op grond van leeftijd

Samenvatting

Essentie:

Beheersing van de pensioenlasten teneinde te komen tot een eerlijke verdeling van het budget voor loonsverhogingen is op zichzelf genomen een legitiem doel. Nu echter niet is aangetoond dat het resultaat van het opsplitsen van de salarisverhoging voor werknemers met een eindloonregeling ertoe leidt dat zij (op termijn) eenzelfde salarisverhoging krijgen als de andere werknemers, is het gekozen middel niet geschikt om het doel te bereiken. Er is daarom sprake van onderscheid naar leeftijd.

Samenvatting:

Bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht