JIN 2007/10, Commissie Gelijke Behandeling 12-10-2006, , 2006-0210

Inhoudsindicatie

Leeftijdsonderscheid, Sociaal plan

Samenvatting

Essentie:

Bij de toets of sprake is van passendheid en noodzakelijkheid van het middel is de commissie niet gehouden het Sociaal Plan terughoudend te toetsen. De omstandigheid dat een regeling tot stand is gekomen door collectieve onderhandelingen kan wel een rol spelen bij de beantwoording of sprake is van een objectieve rechtvaardiging.

Samenvatting:

De werkneemster, geboren op 11 oktober 1948, is sinds 1 april 1979 werkzaam bij de werkgever, laatstelijk als administratief medewerker. Als gevolg van een reorganisatie komt…

Verder lezen
Terug naar overzicht