JIN 2007/242, Nationale ombudsman 16-02-2007, , 2007/033

Inhoudsindicatie

Belangenverstrengeling, Onafhankelijkheid, CWI

Samenvatting

Essentie:

Bij de beantwoording van de vraag of de CWI heeft gehandeld in strijd met het verbod van vooringenomenheid moet worden nagegaan of de CWI werkelijk partijdig of vooringenomen was (subjectieve toetsing) alsook of de vrees van partijdigheid redelijkerwijs gerechtvaardigd was (objectieve toetsing). Ook de schijn van partijdigheid moet worden vermeden.

Samenvatting:

Verzoeker was werkzaam in dienst van een zorggroep, welke het overkoepelend orgaan vormde van een tweetal stichtingen in de zorgsector. Verzoekers werkgever verzocht in maart 2005 aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht