JIN 2007/578, Commissie Gelijke Behandeling 27-09-2007, , 2007-171

Inhoudsindicatie

Overgang onderneming, Cao, Leeftijd, Reiskosten

Samenvatting

Essentie:

Geen verboden onderscheid op grond van leeftijd nu het verschil tussen de reiskostenregelingen voortvloeit uit de afspraken die zijn gemaakt bij de verzelfstandiging van de dochteronderneming en is het niet verbonden aan het hebben of bereiken van een bepaalde leeftijd. Het verschil in leeftijd tussen beide groepen werknemers is bovendien toevallig van aard en zal door tijdsverloop weer verdwijnen. Ook daarom is er geen sprake van onderscheid naar leeftijd.

Samenvatting:

Een vennootschap heeft haar dochteronderneming verzelfstandigd. Het personeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht