JIN 2009/715, Rechtbank Haarlem 01-07-2009, , 149437/HA ZA 08-1090

Inhoudsindicatie

Personenvennootschappen, Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten, Aansprakelijkheid uitgetreden vennoten

Samenvatting

Essentie:

De uitgetreden vennoten van de vof blijven aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap die reeds bestonden op het moment van de overdracht van de vennootschap en tevens voor de schulden die weliswaar ná de overdacht zijn ontstaan, doch die voortvloeien uit mede namens de uitgetreden vennoten aangegane verbintenissen.

Samenvatting:

De rechtbank stelt voorop dat de kredietovereenkomst door gedaagden 3-4 (uitgetreden vennoten) is aangegaan ten behoeve van de vennootschap. De vordering van ING betreft…

Verder lezen
Terug naar overzicht