JIN 2013/125, RvS 20-03-2013, BZ4937, 201112448/1/T1/A3 (met annotatie van D.G.J. Sanderink)

Inhoudsindicatie

Finale geschillenbeslechting, Effectieve rechtsbescherming, Bestuurlijke lus, Zelf in de zaak voorzien, Identiteitsfraude, Rijbewijs, Kentekenregister, Privéleven, Positieve verplichting, Negatieve verplichting, EVRM-conforme interpretatie en toepassing

Samenvatting

Onder verwijzing naar het arrest Romet/Nederland oordeelt de ABRvS thans dat de uit art. 8 EVRM voortvloeiende positieve verplichting bij identiteitsfraude noopt tot toepassing van art. 37 lid 1 Kr in combinatie met art. 58 lid 1 Wvw 1994 (ongeldigverklaring) dan wel art. 40 lid 2 Kr (vervallenverklaring…

Verder lezen
Terug naar overzicht