JIN 2014/12, Gerechtshof Amsterdam 17-12-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4649, 200.138.144/01 (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

Executiegeschil in huurzaak bedrijfsruimte

Samenvatting

Tenuitvoerlegging vonnis waarin schikking is opgenomen die strekt tot ontbinding en ontruiming indien in een bepaalde periode niet tijdig de huurprijs wordt voldaan. De huurbetaling voor een maand in die bepaalde periode is niet-tijdig gedaan. Niettemin wordt de tenuitvoerlegging verboden, voor zover en voor zolang de huurder in de drie maanden die volgen op de overeengekomen periode de huurprijs tijdig zal betalen. Reden daarvoor is de betrokkenheid van de verhuurder bij vertraging bij de indeplaatsstelling met betrekking tot een naastgelegen huurobject, …

Verder lezen
Terug naar overzicht