JIN 2014/130, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 17-03-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:743, 200.134.748/01 OK (met annotatie van E. Baghery)

Inhoudsindicatie

Enquête, Onderzoek bevolen, Onmiddellijke voorziening getroffen, Omgang met minderheidsaandeelhouder, Informatievoorziening, Dividendbeleid

Samenvatting

In casu blijkt uit het overzicht van de gedane uitkeringen over de laatste jaren geen verband tussen de hoogte van het dividend en de resultaten van de onderneming. Voorts zijn geen als zodanig (voor [P]) kenbare algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen en gehouden. De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van [A] c.s. Benoeming bij wijze van onmiddellijke voorziening en…

Verder lezen
Terug naar overzicht