JIN 2014/156, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 23-07-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887, 200.142.777/01 OK (met annotatie van E. Baghery)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Reikwijdte 403-verklaring

Samenvatting

Verzoek om het verzet tegen de voorgenomen beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid ingevolge een ‘403-verklaring’ (alsnog) ongegrond te verklaren.

De Ondernemingskamer overweegt dat de (rechts)persoon die een 403-verklaring afgeeft in beginsel de vrijheid heeft de reikwijdte daarvan – in duur of anderszins – in te perken. De omvang van die reikwijdte hangt in belangrijke mate af van (de uitleg van) de bewoordingen van de verklaring. De strekking van een 403-…

Verder lezen
Terug naar overzicht