JIN 2014/37, Gerechtshof Amsterdam 24-09-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3087, 200.112.482-01 (met annotatie van F. Oostlander)

Inhoudsindicatie

Concernaansprakelijkheid, Verrekening

Samenvatting

Moedervennootschap laat schuld dochtervennootschap door verrekening voldoen. De moedervennootschap handelt niet onrechtmatig jegens de crediteuren van haar dochtervennootschap als zij zich haar vordering op de dochter laat voldoen?

Het hof overweegt dat in verband met het door Corealcredit aan Domus Retail verleende krediet Domus Retail zakelijke zekerheden heeft verstrekt. Op grond van het verder inhoudelijk onbestreden taxatierapport van BDO, dat dateert van ongeveer een jaar voor de verrekeningsovereenkomst, moet ervan worden uitgegaan dat toentertijd de waarde van de verstrekte zekerheden de hoogte van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht