JIN 2015/26, Gerechtshof Amsterdam 20-05-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1888, 200.122.705-01 (met annotatie van M. Koster en M. van den Brink)

Inhoudsindicatie

CAO Uitzendkrachten, Nawerking controlebevoegdheid, Forfaitaire schadevergoeding, Algemeenverbindendverklaring

Samenvatting

SNCU bevoegd na het verstrijken van de AVV-periode handhavend en controlerend op te treden. Bevoegdheden SNCU niet in strijd met art. 10 Wet AVV.

In de onderhavige procedure vordert SNCU van werkgevers dat zij de CAO voor Uitzendkrachten op correcte wijze naleven en met terugwerkende kracht alsnog op hun personeel (juist) toepassen. Voorts vordert SNCU betaling van de forfaitaire schadevergoeding wegens het niet tijdig overleggen van benodigde informatie. Onder meer staat de vraag…

Verder lezen
Terug naar overzicht