JIN 2015/7, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9240, 200.145.203-01 (met annotatie van N.P.J.M. Kreté-Marres)

Inhoudsindicatie

Inkomensverlies, Bepalen hoogte salaris DGA, Interen op vermogen

Samenvatting

Dient er rekening te worden gehouden met het inkomensverlies van de DGA? Wat is een redelijk inkomen voor een DGA en kan van de alimentatieplichtige worden verwacht dat hij inteert op zijn vermogen teneinde aan zijn onderhoudsverplichting te voldoen?

Partijen zijn gewezen echtelieden. In het tussen partijen gesloten convenant is opgenomen dat de man met ingang van 1 mei 2007 met een bedrag van € 2000,= bruto per maand zal bijdragen in de kosten van het levensonderhoud van…

Verder lezen
Terug naar overzicht