JIN 2016/141, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:732, 201402641/1/R1 (met annotatie van R.J.N. Schlössels)

Inhoudsindicatie

Relativiteitsvereiste, Vertrouwensbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Correctie Langemeijer, Fundamentele rechten, Unierechtelijk beginsel van effectieve rechtsbescherming

Samenvatting

Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van art. 8:69a Awb heeft de wetgever toepassing van de correctie Langemeijer niet uitgesloten. De rechter dient de toepassing van art. 8:69a Awb in die zin te corrigeren dat de schending van een norm die niet de bescherming beoogt van de belangen van een belanghebbende, en die op zichzelf genomen dus niet tot vernietiging zou kunnen leiden, kan bijdragen tot het oordeel dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht