JIN 2016/211, Gerechtshof Amsterdam 21-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2842, 200.191.314/01 OK (met annotatie van S.F.H. Jellinghaus en J.M.M. Janssen)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap, Adviesrecht, Fusie, Financiële risico’s

Samenvatting

Fusiebesluit onvoldoende voorbereid: verbod op uitvoering totdat zekerheid is verkregen over keurmerk Blik op Werk.

In 2013 heeft het landelijk bestuur van de vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (hierna: VW NL) aan de directeuren van de twaalf onder de vereniging vallende stichtingen de opdracht gegeven tot het uitwerken en toepassen van de ‘één-organisatie-gedachte’ in al zijn facetten en gericht op schaalvergroting, om zo effectiever te kunnen werken en daardoor beter in staat…

Verder lezen
Terug naar overzicht