JIN 2016/9, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9015, 200.154.333/01 (met annotatie van J.F. van Drenth en E.M. Breugem)

Inhoudsindicatie

Ontnemingsvordering cocaïne, Verknochtheid van schulden, Gemeenschap van goederen

Samenvatting

Schuld (ontnemingsvordering) naar aanleiding van een door de man gepleegd strafbaar feit is volgens het gerechtshof niet verknocht, omdat de vrouw te weinig omstandigheden heeft aangevoerd om te komen tot het oordeel dat sprake is van een verknochte schuld. Volgens het gerechtshof is niet gebleken dat de vrouw en de kinderen nimmer hebben genoten van het voordeel dat het strafbaar feit het gezin heeft opgeleverd.

Volgens het hof is vast komen te staan dat partijen ten tijde…

Verder lezen
Terug naar overzicht