JIN 2017/102, Hoge Raad 11-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:661, 14/06223 (met annotatie van M.L.C.C. de Bruijn-Lückers)

Inhoudsindicatie

Gebruik van verklaringen die medeverdachten in eigen zaak hebben afgelegd als bewijs

Samenvatting

Ook indien ervan moet worden uitgegaan dat het hof het voorschrift van art. 301 vierde lid Sv niet in acht heeft genomen door verklaringen voor het bewijs te bezigen die niet zijn voorgelezen of waarvan niet de korte inhoud is meegedeeld, heeft de verdachte geen rechtens te respecteren belang bij zijn klacht.

Het hof heeft de verdachte veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen van art. 10 van de Opiumwet.

Het middel…

Terug naar overzicht