JIN 2017/134, Kantonrechter Rechtbank Gelderland zp Arnhem 12-04-2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2159, 5550086\HA VERZ 16-378\474\450 (met annotatie van S. Palm)

Inhoudsindicatie

Transitievergoeding, Overbruggingsregeling transitievergoeding, Kleine werkgever, Vervaltermijn

Samenvatting

Slechte financiële positie werkgever niet relevant bij toekennen transitievergoeding. Zelfstandig tegenverzoek (beroep op overbruggingsregeling transitievergoeding) is gelet op vervaltermijn te laat ingediend.

Het verzoek van werknemer strekt tot veroordeling van Botobe tot betaling van een transitievergoeding ex art. 7:673 lid 1 BW ten bedrage van € 7106,= bruto. Botobe heeft geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek. Botobe voert aan dat de transitievergoeding lager is dan het door werknemer gevorderde en bovendien dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht