JIN 2017/136, Rechtbank Noord-Nederland 21-02-2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:580, C/18/150644/FA RK 14-2360 (met annotatie van S.C. Braun)

Inhoudsindicatie

Geslachtsnaamswijziging, Eenheid van naam, Belang kind, Behoud persoonlijke identiteit

Samenvatting

Het uitgangspunt van de wetgever is dat kinderen geboren in een gezin dezelfde geslachtsnaam hebben. In deze zaak kwam de rechtbank echter tot het oordeel dat art. 1:5 lid 8 BW niet dwingendrechtelijk voorschrijft dat kinderen geboren in een lesbische relatie en uit twee verschillende moeders dezelfde geslachtsnaam hebben.

De officier van justitie verzoekt om geslachtsnaamswijziging van het tweede kind, geboren uit een lesbische relatie, omdat de ambtenaar van de burgerlijke stand per

Verder lezen
Terug naar overzicht