JIN 2017/138, Hoge Raad 09-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1053, 16/00582 (met annotatie van E.S. Ebels)

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad, Leeghalen vennootschap

Samenvatting

Onrechtmatige daad. Leeghalen van vennootschap door verkoop van activa zonder betaling, waardoor verhaal voor schuldeiser onmogelijk is geworden. Causaal verband, vraag welke verhaalsmogelijkheden er zonder de transactie zouden zijn geweest.

Onderdeel 1a voert aan dat het hof zich bij de beoordeling van het causaal verband tussen de gedragingen van Rixtel en de schade van Hofstad c.s. niet mocht beperken tot de vraag of De Provinciale, de activatransactie weggedacht, voldoende winst zou hebben gegenereerd om de vordering van

Verder lezen
Terug naar overzicht