JIN 2017/151, CRvB 21-03-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1173, 16/7535 BBZ-VV (met annotatie van A.M.M.M. Bots)

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening hangende verzoek om schadevergoeding

Samenvatting

Ten aanzien van het gevraagde voorschot op de verzochte schadevergoeding tot een bedrag van € 20.000,= dient het belang van verzoeker bij toewijzing van het verzoek te worden afgewogen tegen het belang van het college bij afwijzing van het verzoek. Nu er geen redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat het verzoek om schadevergoeding zal worden toegewezen, wordt het verzoek om bij voorlopige voorziening een voorschot toe te kennen op de schadevergoeding reeds om die reden afgewezen.

Ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht