JIN 2017/39, Hoge Raad 10-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:22, 14/03099 (met annotatie van M.L.C.C. de Bruijn-Lückers)

Inhoudsindicatie

Oplichting via Marktplaats

Samenvatting

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring van de tenlastegelegde oplichting niet meer vastgesteld dan dat aangeefster naar aanleiding van een door de verdachte op de internetsite Marktplaats.nl geplaatste advertentie waarin de verdachte een laptop aanbood telefonisch contact heeft opgenomen met de verdachte en heeft afgesproken dat zij € 299,= zou overmaken waarna de verdachte de laptop zou opsturen, hetgeen de verdachte niet heeft gedaan. Dat oordeel is niet zonder meer begrijpelijk.

De verdachte is door het hof veroordeeld voor oplichting. …

Terug naar overzicht