JIN 2017/64, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3047, 201507411/1/A2 (met annotatie van B.S. ten Kate)

Inhoudsindicatie

Nadeelcompensatie voor schade als gevolg van plaatsing geluidscherm, Oorzaak schade, Feitelijk handelen, Handelen op grond van publiekrechtelijke taak

Samenvatting

De minister heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat de gestelde schade alleen het directe gevolg is van de gemeentelijke besluiten. Schade kan meer dan één oorzaak hebben. Dat de gemeentelijke besluiten hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade, sluit dus niet uit dat het handelen van de minister dit evenzeer heeft gedaan.

Afwijzing van verzoek om nadeelcompensatie. Uptown Advertising, eigenaar van…

Terug naar overzicht