JIN 2017/82, Hoge Raad 14-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:418, S 15/03999 (met annotatie van M.L.C.C. de Bruijn-Lückers)

Inhoudsindicatie

Hulp bij zelfdoding door niet-arts

Samenvatting

Het hof heeft bij zijn beoordeling van het handelen van de verdachte in essentie niet wezenlijk meer gedaan dan het als referentiekader hanteren van de voor een arts geldende zorgvuldigheidseisen, hoewel de verdachte in de bijzondere positie verkeerde dat hij de – in de huidige wetgeving cruciale – hoedanigheid van arts miste. Gelet hierop is niet begrijpelijk dat het hof het slechts bij hoge uitzondering te aanvaarden beroep op noodtoestand in de onderhavige omstandigheden gegrond heeft bevonden.

De verdachte is – zonder…

Terug naar overzicht