JIN 2017/87, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:192, 201600447/1/A3 (met annotatie van J.J.J. Sillen)

Inhoudsindicatie

Wijziging geslachtsnaam, Bevoegdheid bestuursorgaan, Minister/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Passeren gebrek

Samenvatting

De staatssecretaris was op 8 mei 2015 en 29 juli 2015 niet bevoegd de besluiten omtrent de wijziging van de geslachtsnaam van de dochter te nemen. De rechtbank heeft dit niet onderkend. De Afdeling is evenwel van oordeel dat niet aannemelijk is dat appellant door dit gebrek is benadeeld en ziet aanleiding dit gebrek te passeren met toepassing van art. 6:22 Awb. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de minister…

Verder lezen
Terug naar overzicht