JIN(S) ECLI:NL:GHARL:2014:2010, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.121.598-01, 11 maart 2014


Bestuursrecht

Vordering van appellant op grond van onrechtmatige overheidsdaad omdat de gemeente volgens appellant niet heeft voldaan aan de op haar rustende informatieplicht door hem niet informeren over de noodzaak om naast de benodigde gemeentelijke ligplaatsvergunning een vergunning bij Rijkswaterstaat aan te vragen voor het innemen van een ligplaats op grond van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken. De vordering wordt afgewezen. De gemeente behoefde de bij haar ingediende vergunningaanvraag slechts te toetsen aan die wetten en regelingen ter zake waarvan zij het bevoegd gezag was. Degene die een activiteit wenst uit te voeren…

Verder lezen
Terug naar overzicht