JIN(S) Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:315


Civiel recht

Contractenrecht. Uitleg van brief waarin beroep wordt gedaan op ontbindende voorwaarde (financieringsvoorbehoud). Toepasselijkheid van wilsvertrouwensleer (art. 3:33 en 3:35 BW).

Verder lezen
Terug naar overzicht