JM 1997/31, Rechtbank Middelburg 12-05-1997, , 12-039072-96

Inhoudsindicatie

Bestrijdingsmiddelen, luchtvaartuigtoepassing, windsnelheidsmeting

Samenvatting

Het Besluit luchtvaartuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen verbiedt gebruik van bestrijdingsmiddelen met behulp van een luchtvaartuig onder meer indien de windsnelheid op een hoogte van twee meter boven het te behandelen object ten tijde van de toepassing op enig moment een snelheid van vijf meter per seconde te boven gaat. In het onderhavige geval ter plaatse van en tijdens een bespuiting met een sproeivliegtuig is door middel van een geijkte handmeter een windsnelheid vastgesteld van 6,5-7,5 meter per seconde.

Een getuige-deskundige…

Verder lezen
Terug naar overzicht