JM 2001/68, Panel en Appellate Body Wereldhandelsorganisatie (WTO) 18-09-2000, , WT/DS135/R (met annotatie van Jacobs)

Inhoudsindicatie

Internationale handel, Asbest, Gebruiksverbod asbest, Kankerverwekkend asbest, WTO-geschillenbeslechting, Participatie NGO’s

Samenvatting

Het Franse Decreet nr. 96-1133 bepaalt dat het gebruik, de verwerking, de verkoop, import, het afzetten en het vervoer van asbest of asbesthoudende producten verboden is, op enkele tijdelijke uitzonderingen na. De maatregelen zijn genomen op grond van wetenschappelijke gegevens die aantonen dat het inhaleren van de asbestvezels kan leiden tot kanker. Canada is een van de grootste producenten en exporteurs ter wereld…

Verder lezen
Terug naar overzicht