JM 2003/88, HvJ EG 03-04-2003, , C-116/01

Inhoudsindicatie

Verwijdering, Nuttige toepassing van afvalstoffen, Combi-procédé, Afzonderlijke beoordeling, Eerste handeling, Overbrenging

Samenvatting

Het arrest bevat de antwoorden op de door de Afdeling bestuursrechtspraak in de verwijzingsuitspraak van 13 maart 2001 (ABkort 2001, 242, Nieuwsbrief StAB 2001-9) aan het Hof voorgelegde prejudiciële vragen. Centraal staat de vraag hoe een zogeheten “combi-procédé” moet worden beoordeeld, in casu het gebruik van afvalstoffen als brandstof in cementovens en het daarop volgende gebruik van de bij de verbranding vrijkomende asresten…

Verder lezen
Terug naar overzicht