JM 2003/99, HvJ EG 19-06-2003, , C-444/00 (met annotatie van Tieman)

Inhoudsindicatie

Begrip afvalstof, Begrip recycling, Verwerking van metalen verpakkingsafval, Maatstaf van vergelijkbaarheid

Samenvatting

Het arrest bevat de antwoorden van het Hof van Justitie EG op de door de High Court of Justice (England & Wales) gestelde prejudiciële vragen over de uitleg van de begrippen recycling, verpakkingsafval en afvalstof uit de Richtlijn verpakking en verpakkingsafval (94/62/EG) en de Afvalstoffenrichtlijn (75/442/EEG). Het Hof stelt onder verwijzing naar het arrest ASA Abfall Service van 27 februari 2002 (zaak…

Verder lezen
Terug naar overzicht