JM 2004/23, HvJ EG 07-01-2003, , C-201/02 (met annotatie van Douma)

Inhoudsindicatie

Milieu-effectbeoordeling, Nieuwe of herziene vergunning, Nuttig effect richtlijnen, Rechtstreekse werking richtlijnen, Driehoekssituatie

Samenvatting

Voor de exploitatie van de oude, sinds jaren in onbruik zijnde steengroeve van Conygar Quarry, werd toestemming verleend zonder voorafgaande milieueffectbeoordeling. Een verzoek tot intrekking of wijziging van de vergunning teneinde het verzuim van een milieueffectbeoordeling te herstellen wordt geweigerd. Het Hof geeft hier antwoord op een aantal prejudiciële vragen.

Beschouwd wordt of het vaststellen en goedkeuren van nieuwe voorwaarden voor een uit 1947 stammende vergunning, die in…

Verder lezen
Terug naar overzicht