JM 2006/120, HvJ EU 14-09-2006, , zaaknummer C-318/05 (met annotatie van Van Herwijnen)

Inhoudsindicatie

Tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddel, Bestrijdingsmiddelen, Gewasbeschermingsmiddelen, Vrijstelling, Tijdelijke vrijstelling, Prejudiciële vragen

Samenvatting

Het Hof van Justitie geeft antwoord op een zevental vragen van het College voor Beroep van het bedrijfsleven (CBb) betreffende vragen met betrekking tot het overgangsrecht van twee EU-richtlijnen die het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen reguleren, te weten de gewasbeschermingsrichtlijn 91/414/EEG en de biocidenrichtlijn 98/8/EG. De vragen zijn in hoge mate gelijk aan de vragen in zaak C-316/…

Verder lezen
Terug naar overzicht