JM 2008/42, HvJ EG 21-02-2008, , C-201/06 (met annotatie van Van Herwijnen)

Inhoudsindicatie

Parallelimport, Niet-nakoming, Gewasbeschermingsmiddelen, Parallelinvoer, Vergunningprocedure, Voorwaarden, Vergunning voor in de handel brengen

Samenvatting

Frankrijk eist bij import van een gewasbeschermingsproduct een bewijs van identiciteit ten opzichte van het product waarop parallel wordt geïmporteerd. De Europese Commissie wijst dit vereiste af met een beroep op de Kohlpharma-zaak (C-112/02). Het Hof van Justitie wijst het standpunt van de Europese Commissie dat de Kohlpharma-zaak één op één van toepassing is op de import van bestrijdingsmiddelen van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht