JM 2012/54, RvS 15-02-2012, BV5108, 201104809/1/T1/A3 (met annotatie van L. Boerema en E.T. de Jong)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Ontvankelijkheid, Ontheffing, Zwarte specht, Vleermuizen, Positieve afwijzing, Nestboom, Nestgelegenheid

Samenvatting

De onderhavige casus betreft een tussenuitspraak op het hoger beroep tegen het besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de Dienst Landelijk Gebied (hierna: de DLG) ontheffing te verlenen voor het vernielen, beschadigen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen van de jeneverbes (Juniperus communis) alsmede voor het beschadigen, vernielen of verstoren van de

Verder lezen
Terug naar overzicht