JM 2012/58, RvS 29-02-2012, BV7287, 201010089/1/T1/A4 (met annotatie van P.M.J. de Haan)

Inhoudsindicatie

Nieuwe beroepsgronden, Drie weken, StAB, Goede procesorde, Afwijking richtwaarde Bevi, Deskundigenbericht, Koffiehuis beperkt kwetsbaar object, Verkeersregulering

Samenvatting

De Afdeling zal voortaan het indienen van nieuwe beroepsgronden later dan drie weken nadat de Afdeling de StAB heeft verzocht een deskundigenbericht uit te brengen in strijd met de goede procesorde achten.

Blijkens de kwantitatieve risicoanalyse overschrijdt de 10-6 contour in de huidige en de toekomstige situatie de grenzen van de inrichting en ligt hij in de toekomstige situatie ook over gebouwen van andere inrichtingen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht