JM 2016/136, RvS 21-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2516, 201506320/1/A1 (met annotatie van Y. Flietstra)

Inhoudsindicatie

Bodemsanering, Evaluatieverslag, Leeflaagdikte, Putwandbemonstering, Saneringsplan, PCB, Niet-mobiele verontreiniging

Samenvatting

Bij besluit van 14 juli 2015 heeft het college van B en W van Helmond ingestemd met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locatie “Sallandhof e.o.” te Helmond. Tegen dit besluit hebben appellant en anderen beroep ingesteld

Appellanten betogen dat het college ten onrechte heeft ingestemd met het evaluatieverslag, omdat er in dit verslag ten onrechte van wordt uitgegaan dat het om een…

Verder lezen
Terug naar overzicht