JM 2016/139, RvS 05-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2603, 201509481/1/R1 en 201600859/1/R1 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Binnenwaarde, Aftrek, Cumulatie, Wegverkeerslawaai, Reconstructie van een weg, Akoestisch onderzoek, Bestemmingsplan, Voorwaardelijke verplichting, Tussenuitspraak, Hogere waarden, Gecumuleerde belasting

Samenvatting

Bij besluit van 20 november 2015 heeft het college van GS van Noord-Holland hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van de reconstructie van de Gooilandseweg (N236 Weesp). Bij besluit van 26 november 2015 heeft de raad van de gemeente Weesp het bestemmingsplan “Reconstructie N236 traject km 7,…

Verder lezen
Terug naar overzicht