JM 2016/147, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535, 201506919/1/A (met annotatie van M.H. Blokvoort)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning, Verklaring van geen bedenkingen, Toestemming, Besluitonderdeel

Samenvatting

Een verklaring van geen bedenkingen die voor afgifte van een omgevingsvergunning vereist is in verband met handelingen als bedoeld in art. 75b Ffw, die op zichzelf bezien een ontheffing op grond van de Ffw vereisen, betreft een afzonderlijke toestemming. Deze toestemming moet, evenals de toestemmingen uit art. 2.1 en 2.2 Wabo, als een afzonderlijk besluitonderdeel worden opgevat. Als tegen dit besluitonderdeel geen zienswijze is gericht, kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht