JM 2016/158, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2561, 201504967/1/A1 (met annotatie van A. Wagenmakers)

Inhoudsindicatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Tankstation, Gasopslag

Samenvatting

Op 29 april 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een tankstation voor het wegverkeer met verkoop van LPG met bijbehorende shop en autowasfaciliteiten aan de noordzijde van de Nelson Mandelalaan, nabij de ovonde te Hellevoetsluis. Appellant voert aan dat ten onrechte geen vormvrije m.e.r.-beoordeling is gedaan. Hij wijst erop dat weliswaar te verwachten milieueffecten afzonderlijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht