JM 2016/159, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2788, 201508784/1/A3 (met annotatie van G.A.J.M. Hoevenaars)

Inhoudsindicatie

Plan-m.e.r.-plicht, Passende beoordeling, Flora- en faunawetontheffing

Samenvatting

Op 24 april 2015 heeft de staatssecretaris aan de Stichting Uiteraard Uitermeer een Flora- en faunawetontheffing verleend voor het verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van enkele beschermde soorten en het beschadigen, vernielen of verstoren van holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de waterspitsmuis, bij het verrichten van werkzaamheden aan het Fort Uitermeer te Weesp. De staatssecretaris heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht