JM 2016/48, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:737, 201504206/1 (met annotatie van J.S. Haakmeester)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning milieu, Belanghebbenden, Evenementen, Geluidhinder, Attractiepark, Walibi, Geluidsvoorschriften, Milieuomgevingsvergunning, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van Dronten heeft aan het attractiepark Walibi Holland een vergunning verleend voor het veranderen van de inrichting. Een van de appellanten woont op vijf kilometer afstand en kan luidruchtige evenementen horen. De Afdeling gaat om. De Afdeling wijst op het belang van de eenvormige toepassing van artikel 1:2 Awb en kiest ervoor om voor de beoordeling van de belanghebbendheid bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht