JM 2016/61, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:523, 201507707/1/A4 (met annotatie van P. Jong)

Inhoudsindicatie

Overstroming, Regionale waterkeringen, Relativiteitsvereiste, Vaarweg, Veiligheidsnormen, Wateroverlast, Waterveiligheid, Watervergunning, Zware metalen, Uitspoeling

Samenvatting

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland heeft bij besluit van 14 januari 2015 een watervergunning verleend aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland voor ingrepen en werkzaamheden in het watersysteem voor de aanleg van een nieuwe vaarweg. Door de Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe Waterweggebied en de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Noordrand Rotterdam (…

Verder lezen
Terug naar overzicht